การแข่งขัน (3)

(COMPETITION)

 

อดิศักดิ์  แจ่มจิราศัย

ณ วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2558

การค้าขาย หรือเรียกกันไพเราะว่า ธุรกิจนั้น ผู้ขายก็จะนำเสนอต่อผู้ซื้อว่า อะไรบ้างที่ผู้ขายจะให้แก่ผู้ซื้อได้ เป้าหมายหลักๆคือ ให้ผู้ซื้อเกิดความพึงพอใจ พยายามทำหรือตอบสนอง ความคาดหวังของลูกค้า ที่มีต่อสินค้าในด้านราคา คุณภาพ และด้านบริการ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการขาย ซึ่งลูกค้าหรือผู้ซื้อทุกๆราย ล้วนแล้วแต่มีความคาดหวังด้วยกันทั้งสิ้น

จนบางบริษัท อบรมพนักงานว่า ต้องทำให้เหนือกว่าความพึงพอใจของลูกค้า ทำให้ได้เหนือความคาดหวังของลูกค้า อย่างนี้เป็นต้น

แต่จะสักกี่บริษัท ที่สามารถปฏิบัติตามแนวนโยบายที่วางไว้ บางครั้ง อาจทำได้ แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป เช่น การเปลี่ยนบุคลากรภายในองค์กร ความบีบคั้น จากปัจจัยภายนอก เช่น การแข่งขันกันในด้านราคา ซึ่งบริษัท ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว จำเป็นต้องลงมา ร่วมวงเล่นเรื่องของราคา จากจุดนี้ ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้สินค้า ลดราคาลง คือแข่งขันกันลดราคา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเสมอมิได้ขาด บางครั้งลดราคามาก จนถึงขั้นขายขาดทุนก็มี

จำได้ว่า เมื่อสิบกว่าปีก่อน มีหนังสือที่แต่งโดยชาวญี่ปุ่น (ถ้าจำไม่ผิด) เรื่องทะเลสีน้ำเงิน BLUE OCEAN เนื้อหาพูดถึง การแข่งขันทางการตลาด โดยเปรียบเทียบว่า แข่งขันกันมากๆ จากทะเลสีน้ำเงินซึ่งไม่มีการแข่งขัน หรือมีก็น้อย พอแข่งกันมากๆ สภาพของทะเล กลายเป็นทะเลเลือด หรือ RED OCEAN

ในความเป็นจริงของตลาด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดๆ ต่างก็หลีกไม่พ้น การแข่งขัน จะไปหาBLUE OCEAN ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หรือหากหาพบ แต่อายุของ BLUE OCEAN ก็อาจยืนยาวไปได้ เพียงไม่นานนัก ก็จะมีคนค้นหา เสาะพบจนได้ และต่างก็ไม่รีรอ ที่จะกระโจนเข้ามาใน BLUE OCEAN และไม่นานนัก ทะเลสีน้ำเงิน ก็กลายเป็นทะเลเลือดไป

การแข่งขัน ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันมากราย ย่อมเกิดผลแพ้และชนะ ผู้พ่ายแพ้ ก็ต้องถอนตัวออกไป แต่ก่อนที่จะถอนตัวออกจาก สนามแข่งขัน ก็อาจจะมีแนวทางใหม่ๆ เช่น การร่วมทุนกัน เช่น บริษัทขนาดกลางสองบริษัท รวมกันกลายเป็นบริษัทใหญ่ขึ้นมาทันที ซึ่งเป็นที่นิยมทำกันมาก ในประเทศที่พัฒนาแล้วมักทำกัน ประโยชน์ที่ได้คือ ลดต้นทุนได้แน่นอน เพราะสามารถ ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป ใช้แรงงานได้เต็มขีดความสามารถ แบ่งปันความรู้ ดีสารพัดอย่าง

ในขณะที่เขียนอยู่นี้ ก็มีข่าว ผู้ผลิตสเตนเลสรายใหญ่ของโลก อยู่ที่ประเทศสวีเดน ประกาศขายเครื่องจักรทั้งโรงงาน เหตุผลคือ ควบรวมกับอีกบริษัทหนึ่ง จึงมีเครื่องจักรจำนวนมาก ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

 

จากเหตุการณ์เช่นนี้ กำลังการผลิตสเตนเลส ก็จะขาดหายไป จากตลาด ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ หลายๆราย โอกาสของ สเตนเลสที่จะขึ้นราคา ก็ย่อมมีมาก เพราะอุปทานลดน้อยลง แต่อุปสงค์ยังคงเพิ่มขึ้น

 

สินค้า มีครบทุกรายการ      พร้อมส่ง