การแข่งขัน ตอน 1

(COMPETITION)

อดิศักดิ์  แจ่มจิราศัย

ณ วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558

 

หลายสิบปีก่อนนั้น ผู้ผลิตสเตนเลส ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโลก คือ ยุโรป และอเมริกา จากนั้นก็เริ่มมาผลิตกันที่แถบทวีปเอเชีย โดยมีประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน 

และเมื่อจีนเปิดประเทศ ในปี ค.ศ.1986 โดยเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ความได้เปรียบที่มีประชากรมากถึง 1,300 ล้านคน เป็นจุดสนใจสำหรับนักลงทุน ทั้งชาวต่างประเทศ และชาวจีนเองด้วย

จะเห็นได้ว่า มีบริษัท THYSSENKRUPP จากเยอรมัน เข้าไปตั้งโรงงานรีดเย็นในจีน ตลอดจนไต้หวันก็เข้าไปลงทุน รัฐบาลจีนเองก็ลงทุนในด้านนี้เช่นเดียวกัน โดยให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และบุคลากร ดังเช่นบริษัท TISCO เป็นตัวอย่าง นอกจากนั้นโรงงานสเตนเลสตั้งแต่ต้นน้ำ ยังแพร่ขยายไปอีกหลายมณฑล เช่น SOUTH-WEST ตั้งอยู่มณฑลเสฉวน (ซื่อชวน) ที่เกาะไหหลำ (ไห่หนาน) มากมายกว่าสิบแห่ง

ส่วนโรงงานรีดเย็น และเป็นโรงงานหน้าแคบ คือ หน้าแถบสเตนเลส จะกว้างเพียง 620 มิลิเมตร หรือเพียงครึ่งหนึ่ง ของหน้าปกติสี่ฟุต มีโรงงานเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้ง (กว่างตง) แถบFOSHAN ฟวอซัน ซึ่งเป็นศูนย์รวม ของตลาดสเตนเลสจีน ที่ FOSHAN ฟวอซัน จะมีบริษัท ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้กับโรงงานต่างๆตลอดจน ร้านค้าย่อย ผู้ผลิตอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ เรียกได้ว่า มาที่นี่ที่เดียว ไม่ว่าจะซื้ออะไร ซื้อมากซื้อน้อย ที่นี่ตอบสนองได้ครบถ้วน ที่สำคัญรัฐบาลจีน ให้การสนับสนุนการส่งออก หรือ SUBSIDY โดยเฉพาะสเตนเลสจะได้มากถึง 11 เปอร์เซ็นต์ ก็คือถ้าส่งออกมูลค่าหนึ่งล้านบาท ผู้ส่งออกก็จะได้เงินจากรัฐบาลถึง หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท

สินค้า มีครบทุกรายการ   พร้อมส่ง