ราคาสเตนเลสจะลดลงจริงหรือ? ตอน 4

อดิศักดิ์  แจ่มจิราศัย

ณ วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 

เป็น ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สเตนเลส มีมากมายหลายเกรด โดยทั่วไป พวกเราก็จะรู้จัก เพียงไม่กี่เกรด ที่เราใช้กันอยู่ประจำ เช่น 304 , 201 , 202 , 430 หลักๆ ก็เพียง 4-5 เกรด ทั้งๆ ที่ STIANLESS STEEL ที่โรงงานจากทั่วโลก มีมากถึงกว่าร้อยเกรด ซึ่งผู้ใช้ก็เลือกตามเกรดที่   ต้องการ 

                ผู้ใช้สเตนเลสในประเทศไทย นอกจากจะใช้เพียงไม่กี่เกรดแล้ว ที่รู้แน่ๆคือ นิเกิล เป็นส่วนผสมที่จำเป็นของสเตนเลส และรู้ว่าเกรดอะไร ต้องมีนิเกิลเป็นส่วนผสมไม่ต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ และรู้ว่า นิเกิล เป็นสินแร่ ชนิดหนึ่ง 

                นิเกิล มาจากไหน มาจากสินแร่ที่เป็นธรรมชาติ ผู้ลงทุนต้องสำรวจ และขุดเจาะเข้าไปในป่าเขา กว่าจะได้แร่นิเกิลมาใช้ ก็ต้องลงทุนลงแรงไปมากมาย และบ่อยครั้งที่มีเรื่องเกี่ยวกับเหมืองนิเกิล เช่น เหมืองถล่ม น้ำท่วมเหมือง คนงานเหมืองนัดหยุดงาน ปริมาณนิเกิลที่ได้น้อยกว่าปกติที่เคยได้ ปัญหาเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการผลิตสเตนเลสทั้งสิ้น และเหมืองนิเกิลก็ไม่ได้มีมากมายในโลกนี้ ดังนั้น หากเหมืองใดมีปัญหาดังกล่าวข้างต้น ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาสเตนเลสทันที เพราะแน่นอนว่าราคานิเกิลขยับตัวสูงขึ้น โรงงานสเตนเลสที่เป็นต้นน้ำ คือ ที่มีเตาหลอม ก็จะขาดแคลนนิเกิล ถึงแม้ว่าโรงงานต้นน้ำจะมีสองชนิดด้วยกันคือ หลอมจากสินแร่ และหลอมจากเศษสเตนเลส หรือรีไซเคิล แต่โรงงานรีไซเคิล ก็ต้องมีนิเกิลไว้คอยเติม เพื่อให้ได้เกรดที่ต้องการ และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่สเตนเลสจะขึ้นราคา