ราคาสเตนเลสจะลดลงจริงหรือ ? ตอน 3

 

อดิศักดิ์  แจ่มจิราศัย

ณ วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558

 

                ขยายความดังนี้คือ ก่อนจะเสนอราคางานต่อผู้ว่าจ้าง ให้เช็คราคาก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งขอให้ทางร้านยืนราคา 7-10 วัน เมื่อเสนอราคาต่อผู้ว่าจ้างแล้ว ให้เร่งผู้ว่าจ้างรีบตัดสินใจ พร้อมยืนราคาอย่างมีกำหนดสิ้นสุดวัน และถ้าหากได้งาน ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า ผู้รับจ้างจะเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ ประมาณ 30% ของค่างาน ก็ขอให้นำเงินจำนวนนั้น ไปซื้อวัตถุดิบคือ สเตนเลส ให้เต็มที่ เท่าที่เงินจะมีพอ โดยหยุดค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้ก่อน

                วิธีนี้ ก็จะลดความเสี่ยง เรื่องสเตนเลสจะขึ้นราคา ถึงขนาดต้องขาดทุน และหากสเตนเลสลงราคา ก็จงอย่าไปเสียดาย เพราะเราก็ได้บวกค่าแรงและกำไรไว้แล้ว ถ้าทำได้ตามนี้ ก็จะเกิดความมั่นคงในธุรกิจที่ทำอยู่

                ก่อนปี พ.ศ. 2540 ผู้ผลิตสเตนเลสรายใหญ่ของโลก มีอยู่สิบกว่ารายเท่านั้น ในยุโรปก็จะเป็นARCELOR , THYSSENKRUPP , ACERINOX ในแถบเอเชีย นอกจากเกาหลี  POSCO แล้ว ญี่ปุ่นจะมีผู้ผลิตมากมาย เช่น NISSHIN, KAWASAKI , SUMITOMO  ,NIPPON METAL ทางไต้หวันก็จะมีสองโรงงานเอี้ยเหลียนแต่ตั้งมาไม่นานจึงยังไม่แข็งแรง JINDAL อินเดียถึงจะผลิตได้แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้มุ้งเน้นในการส่งออก

                ดังนั้น กำลังการผลิตจึงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ต่างก็มีความต้องการสเตนเลสกันทั้งสิ้น บางครั้ง มีข่าวการปิดซ่อมบำรุง หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้ำท่วม โรงงานหนึ่งโรงงานใด ราคาสเตนเลส ในบ้านเราก็จะขยับเล็กๆ เพราะต่างคาดเดากันว่า กว่าโรงงานนั้นๆจะซ่อมแซม จนกลับมาผลิตได้อีกครั้ง ต้องใช้เวลาอีกนาน สินค้าในตลาดก็จะลดน้อยลงโดยปริยาย แต่ความต้องการของโลก มีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละไม่ต่ำกว่า 5% ครับ