ราคาสเตนเลสจะลดลงจริงหรือ ตอน 2

อดิศักดิ์  แจ่มจิราศัย

ณ วันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558

ประวัติศาสตร์ มีความสำคัญต่อมวลมนุษย์ชาติมากเพียงใดก็ตาม แต่อนาคตมีความสำคัญมากกว่าเสมอ เพราะประวัติศาสตร์ เป็นอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว ไม่สามารถกลับคืนมาได้ แต่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจถึง ตัวตนของเรา และใช้ประวัติศาสตร์ เป็นประสบการณ์ คอยเตือน อย่าให้พบกับความทุกข์ ความเลวร้ายเช่นในอดีต คืออย่าได้ให้ ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

                ส่วนอนาคตนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง มันหมายถึง ความสุข ความทุกข์ รวมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่กำลังจะเกิดขึ้น

                จึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่า ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นผลมาจากการกระทำ เมื่อครั้งอดีต และอนาคตจะโชติช่วงชัชวาล มีความสุขมากกว่าทุกข์ ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของวันนี้ ปัจจุบันนี้

                โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ยิ่งในแวดวงการค้าธุรกิจด้วยแล้ว จะไปยึดหลักที่เคยเกิดเคยเป็น ไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจากความรวดเร็ว ของการสื่อสาร เป็นตัวช่วยผลักดันให้เปลี่ยนแปลงไป ก็คงต้องยกตัวอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับสเตนเลส มาเล่าสู่กันฟัง

                ย้อนหลังไป 15 ถึง 40 ปี ก่อนนั้น กลุ่มผู้ค้าสเตนเลส จะจับสังเกตได้ถึง ช่วงจังหวะที่ขึ้นลง ของราคาสเตนเลสได้ โดยประมาณห้าปีบวกลบ จะมีการขยับราคาลง แล้วหลังจากนั้น ราคาก็จะขึ้นไป ซึ่งช่วงจังหวะเวลาเช่นนี้ เป็นช่วงที่ผู้ค้า จะได้มีโอกาสทำกำไร กำไรจากสินค้าคงคลัง หรือสินค้าที่อยู่ในสต็อก ส่วนจะได้มากได้น้อย ก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดของธุรกิจ ที่มีขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน

                ที่เป็นกฎตายตัวคือ เมื่อใดก็ตาม ที่สเตนเลสลงราคา จะขายไม่ได้ ไม่มีใครจะซื้อ หากซื้อก็ซื้อเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เหตุผลคือ กลัวว่าราคาจะตกลงไปมากกว่านี้ ในขณะเดียวกัน หากว่า ราคาขยับตัวขึ้นเมื่อใด ผู้ขายผู้ใช้ ต่างก็รีบสั่งซื้อ ด้วยเกรงว่า ราคาจะขึ้น มากกว่าที่เป็นอยู่

                ผมเข้าใจดีว่า ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ ไม่มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร บางท่านอาจขาดประสบการณ์ ตลอดจนเงินทุน สารพัดปัญหารวมกัน ผมจึงใคร่ขออนุญาตนำเสนอดังนี้ ในฐานะผู้รับเหมา ให้ยึดหลักการที่ว่าขึ้นตามขึ้น ลงตามลง